vineri, 20 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7133 ha
Intravilan: 414 ha
Extravilan: 6719 ha
Populatie: 4440
Gospodarii: 2009
Nr. locuinte: 1651
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 5


Numele localitatilor aflate in administratie:
Lipovăţ, Chiţoc, Corbu, Căpuşneni, Fundu Văii
Asezarea geografica:
Comuna este situată în partea de est a ţării, la distanţă de 15 km de Municipiul Vaslui
Comuna Lipovăţ este aşezată în partea de sud-vest a Municipiului Vaslui, la altitudine de 175 m, latitudine 46°35', longitudine 27°43'
Se margineşte la nord cu comuna Laza, la nord-est cu oraşul Vaslui, la est cu comuna Munteni de Jos şi comuna Deleni, la sud cu comuna Bogdăneşti şi comuna Bogdăniţa, iar la vest cu comuna Bogdana.
Activitati specifice zonei:
Cultivarea pământului
Creșterea animalelor
Creșterea păsărilor
Piscicultură
Activitati economice principale:
Societăți agricole - 4
Societăți de creștere a păsărilor - 3
Societăți de creștere bovine și ovine - 5
Societăți de prelucrare a lemnului - 2
Societăți comerciale - 20
Societăți de piscicultură - 1
Obiective turistice:
Biserica ortodoxă din lemn "Sfântul Gheorghe" Lipovăţ - monument istoric din sec. al XVII -lea
Biserica mare ortodoxă "Sfântul Gheorghe" Lipovăţ - monument istoric din sec. al XIX -lea
Biserica ortodoxă "Sfântul Nicolae" Căpuşneni - monument istoric din sec. al XVII -lea
Biserica ortodoxă "Naşterea Măicii Domnului" Chiţoc - monument istoric din sec. al XVIII -lea
Tabăra internaţională "Poiana Căprioarei "
Centrul Cultural "Ştefan Ciobotăraşu"
Biblioteca comunală "Biblionet - lumea în biblioteca mea"
Traseu turistic : Pădurea Chiţoc - Pădurea Lipovăţ
Barajul Chiţoc - loc de agrement şi pescuit
Barajul Lipovăţ - loc de agrement și pescuit
Evenimente locale:
Ziua comunei - prima duminică după sărbătoarea "Sfinții Împărați Constantin și Elena"
Datini şi obiceiuri de iarnă
Zilele şcolii "Ştefan Ciobotăraşu" - 21 martie
Facilitati oferite investitorilor:
Așezarea geografică
Apropierea de Municipiul Vaslui - 15 km
Apropierea de gară - 3 km
Terenuri pentru pomi fructiferi și vii
Rețea de alimentare cu apă în satele Corbu și Lipovăț
Proiecte de investitii:
Finalizarea proiectelor derulate prin OG 28/2013
Sistem de canalizare - epurare în sat Lipovăț - poduri și podețe din beton armat în comuna Lipovăț, județul Vaslui
Aducțiune apă în sat Chițoc
Realizare bază sportivă cu teren de fotbal omologabil tip I în localitatea Lipovăț, județul Vaslui
Finalizarea proiectului "Extindere rețea electrică în sat Fundu Văii, comuna Lipovăț demarat prin programul Electrificarea" 2007-2009
Continuarea lucrărilor de aducțiune gaz metan în satul Lipovăț
Finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural Chițoc
Asfaltarea unui segment de drum de 1 km în satul Lipovăț prin GAL Podu Înalt Vaslui
Aducțiune apă în satele Fundu Văii și Căpușneni
Finalizarea proiectului de cooperare transfrontalieră: România-Ucraina-Republica Moldova "Fanfarele străbat hotarele"